• Yêu

    Nhật ký, Là Thương [ ! ]

    Nhật ký, Là Thương [ ! ] Là thương, nên người ta chấp nhận hết tất cả những khuyết điểm, những tật xấu của nhau. Là thương, nên trong mắt người này – người kia là cả nguồn sống. Là…